Ἀναρτήσεις τοῦ 2019 ἀπό τό γεροντικό:
Είσαι φτωχός ή πλούσιος;  (23/11/19).
Περί ἐλεημοσύνης...   (10/8/19).