Ἀναρτήσεις τοῦ 2019 ἀπό τά πατερικά:
Περί πειρασμού... (13/8/19).