Ρήσεις ἀναρτημένες τό 2019:
Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος (25/12/19).