Ρήσεις ἀναρτημένες τό 2020:
Ἱεροῦ Αὐγουστίνου
Γερόντ. Γαβριηλία Παπαγιάννη