* ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 *

11 Αὐγούστου, Πέμπτη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ   ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
6.30-8 μ.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Ἑσπερινός & Μεγάλη Παράκληση.
 

 

   

12 Αὐγούστου, Παρασκευή.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ   ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
6.30 μ.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Ἑσπερινός & Μικρή Παράκληση.
 

 

   

13 Αὐγούστου, Σάββατο.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ   ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
7-9 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία.
 

 

   

14 Αὐγούστου, Κυριακή, Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 7-10 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
ΑΠΟΣΤ.: Α’ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. γ’ 9 - 17.
ΕΥΑΓΓ.: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιδ' 22 - 34.
9 μ.μ.-1 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Ἀγρυπνία τῆς Ἑορτῆς τῆς
  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

15 Αὐγούστου, Δευτέρα, Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 7-10 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΠΟΣΤ.: ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. β´ 5 - 11.
ΕΥΑΓΓ.: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ι΄ 38 - 42, ια' 27 - 28.
   

20 Αὐγούστου, Σάββατο.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ   ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
7-9 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία.
 

 

   

21 Αὐγούστου, Κυριακή, Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 7-10 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
ΑΠΟΣΤ.: Α’ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. δ’ 9 - 16..
ΕΥΑΓΓ.: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιζ’ 14 - 23
   

28 Αὐγούστου, Κυριακή, ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 7-10 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
ΑΠΟΣΤ.: Α’ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘ. θ’ 2 - 12.
ΕΥΑΓΓ.: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ιη' 23 - 35.
   

29 Αὐγούστου, Δευτέρα, Μνήμη Ἀποτομῆς Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ   ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
7-9.30 π.μ., Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων, Θ.  Λειτουργία.