Τό Ἐκκλησιαστικό μας Γηροκομεῖο στά Κανάλια Μαγνησίας, ξεπέρασε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τήν πρόσφατη σκληρή δοκιμασία του καί εἶναι ἔτοιμο να ὑποδεχθεῖ γέροντες καί γερόντισσες πού ἐπιθυμοῦν νά φιλοξενηθοῦν ὡς τρόφιμοι στό ἀσφαλές καί φιλόξενο περιβάλλον του.

Γιά πληροφορίες καί αἰτήσεις εἰσαγωγῆς οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στή Διεύθυνση τοῦ Ἱδρύματος, στά τηλέφωνα 24280-74042 καί 6973000755.

ΣΟΥΡΛΙΓΚΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ