Ἀναρτήσεις τοῦ 2020 ἀπό τό Γεροντικό:
Δ-1.2, Τούς συγκλόνισε τό παράδ... (30/12/20)
Γ-2.39, Ὁ κακός τελώνης, ἡ κοιλιά, (23/12/20)
Γ-2.21, ἔλειπαν καί τά πιό στοιχ... (16/12/20)
Γ-2.19, Ἐν όνόματι τοῦ Κυρίου ... (16/12/20)
Γ-2.10, Ἀλλοίμονό μου! συλλογίσ... (9/12/20)
Γ-2.9, Ἔχω κάποιο τάξιμο... (9/12/20)
Γ-2.6, Ἡ ἀξία τῆς ὑπομονῆς, (2/12/20)
Β-1.9, Ἐλπίδα στόν Θεό, (25/11/20)
Β-1.1, Ὅταν ἐλπίζεις στό Θεό, (25/11/20)
Α-5.12, Εὐλόγιος ὁ λατόμος... (18/11/20)
Α-5.4, ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ κάθε... (11/11/20)
Α-5.3, ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ Γέροντας ἔμενε... (11/11/20)
Α-5.1, Αὐτό μ’ ἐγύμνωσε, ἅγιε Δέσπ... (4/11/20)
Α-5.5, Μέχρι ποῦ φτάνει ἡ ἀγάπη (29/10/20)
Α-2.16,"Τό Δίκαιο αἴτημα" (22/10/20)