Θεοδώρας Χαμπάκη:
'Σταλαγματιές από την πατερική σοφία'
Στ-1.22, ... εἶναι ἄξιος γιά τέτοια. (10/11/21)
Στ-1.21, Σέ σένα ἀρκεῖ ἡ παρηγ ... (3/11/21)
Στ-1.11, ἔγινες ὅμοιος μέ τούς ἄ... (27/10/21)
Στ-1.10, ἔχω πεθάνει πολύ πρίν... (20/10/21)
Στ-1.9, νά εἶσαι κλεισμένος στό... (20/10/21)
Στ-1.3, Παύει ἔτσι νά ἔχη τήν ὑπ... (13/10/21)
Στ-1.2, φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε (13/10/21)
Στ-1.1, Συμφέρον τῆς ψυχῆς εἶν... (6/10/21)
Ε-4.8, καί νά κοινωνῆς συχνά, για... (29/9/21)
Ε-4.7, ὁ τρώγων μου τήν σάρκα ... (22/9/21)
Ε-4.6, νά μή πάρουμε σωματική τ... (15/9/21)
Ε-4.5, Ἔτσι τούς ἔπαιρνε ἡ νύχτα, ... (8/9/21)
Ε-4.4, ὅσοι πήγαιναν νά κοινωνήσ ... (1/9/21)
Ε-4.3, Ὅταν οἱ Μοναχοί τόν πλησ... (25/8/21)
Ε-4.3, Ὅταν οἱ Μοναχοί τόν πλησ... (25/8/21)
Ε-4.2, δέν ἀποφεύγω ἐσᾶς, ἀλλά ... (18/8/21)
Ε-4.1, εἶδε στό Ἅγιο Ποτήριο ἀνθ ... (18/8/21)
Ε-3.22, Τί μεγαλύτερο θαῦμα θέλε... (11/8/21)
Ε-3.21, Μάθε τώρα νά ὑποτάσσης... (11/8/21)
Ε-3.20, Ἡ πιό μεγάλη προκοπή... (11/8/21)
Ε-3.19, Ὅποιος πετύχει νά καθαρί... (4/8/21)
Ε-3.18, Ὤσπου νά φτάση σπίτι της ... (4/8/21)
Ε-3.17, Τό διαμόνιο ἄρχισε ν’ ἀγρι ... (4/8/21)
Ε-3.16, δέν εἶμαι ἄξιος νά βλέπω ... (28/7/21)
Ε-3.13, Ἔτσι ξημερώθηκαν κι’ ἔφ ... (28/7/21)
Ε-3.12, εἶναι ὅλα ἑτοιμα στήν τρ... (28/7/21)
Ε-3.11, τοῦ πῆρε πάλι ὁ Θεός τό χ... (28/7/21)
Ε-3.7, Μή μ’ ἐξαναγκάζης νά σοῦ... (21/7/21)
Ε-3.6, ὁ νοῦς του πολύ συχνά... (21/7/21)
Ε-3.5, χάνει κάθε ἐλπίδα σωτηρίας (21/7/21)
Ε-1.45, μέ στεναγμούς ἀλαλήτους... (14/7/21)
Ε-1.42, Μήν ἐπιτρέπης στό νοῦ σου... (14/7/21)
Ε-1.40. Νά εἴσαι πάντα ἄγρυπνος... (14/7/21)
Ε-1.39, βρίσκονταν εκεῖ, ἀλλά δυσ... (7/7/21)
Ε-1.37, Πᾶψε, μητέρα, νά πενθῆς ... (30/6/21)
Ε-1.36, ὁ καθένας ἑτοιμάζει μόνος... (23/6/21)
Ε-1.31, Οἱ δύο νέοι εἶχαν φθάσει σέ... (16/6/21)
Ε-1.27, ὄταν ἀφήση κατά μέρος ... (9/6/21)
Ε-1.26, φάνηκε ψηλά ἕνα χέρι, πού... (9/6/21)
Ε-1.25, Ὁ Θεός πού εἶναι ἐδῶ, ὁλιγ... (9/6/21)
Ε-1.24, εἶχε τόσο ὑψωθῆ στήν προσ... (2/6/21)
Ε-1.23, Νήστεψα καί προσευχήθηκα  (2/6/21)
Ε-1.21, τά στόματά τους εἶναι ἁγι... (2/6/21)
Ε-1.15, πελώρια μαύρα σύννεφα ... (26/5/21)
Ε-1.14, δίκαιο εἶναι νά σέ τρέφη ... (26/5/21)
Ε-1.9, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε... (19/5/21)
Ε-1.2, καθῆκον ν’ ἀσχολῆται δια.. (19/5/21)
Δ-4.22, ἔκλαιγαν γιά τήν ψυχή τους (12/5/21)
Δ-4.20, τό χάρισμα τῆς κατανύξεως (5/5/21)
Δ-4.19, ἔχυναν κάθε μέρα πολλά (5/5/21)
Δ-4.17, ...τόν καιρό τῆς ξηρασίας. (28/4/21)
Δ-4.13, πῶς ἐπεθύμησα νά κλαίω... (28/4/21)
Δ-4.10, Τό κλάμα της σπάραζε... (28/4/21)
Δ-4.3, κλᾶψε γι’ αὐτές, γιά νά σωθ... (21/4/21)
Δ-4.2, πενθῶντας καί κλαίοντας ἀ... (21/4/21)
Δ-4.1, σύντροφό σου τό πένθος... (21/4/21)
Δ-2.27, Πένθησε καί κλάψε. (14/4/21)
Δ-2.26, Τίς πλήρωσε ἐδῶ, γιά νά... (7/4/21)
Δ-2.25, αὐτός ὁ φόβος δέν ἔλειψε ... (7/4/21)
Δ-2.24, Ἀπελπισία καί βάσανα ... (31/3/21)
Δ-2.23, Μεγάλη δύναμη ἔχει ἡ ἀγν... (24/3/21)
Δ-2.22, ὅλη του τή ζωή πενθοῦσε ... (24/3/21)
Δ-2.21, παίρνομε μικρή παρηγορ... (17/3/21)
Δ-2.20, εἶδε τήν ψυχή τοῦ ἀδελφ ... (17/3/21)
Δ-2.19, λίγη προθεσμία νά διορθ... (10/3/21)
Δ-2.18, Πολύ ἀργά τό σκέφτηκες... (3/3/21)
Δ-2.17, «διαμάντι τῆς ἐρήμου» (3/3/21)
Δ-2.13, νά ἐτοιμάσω τήν ἔξοδό μου ... (24/2/21)
Δ-2.12, Ἄραγε ποιός ἀδελφός θά ... (24/2/21)
Δ-2.11, Συγχωρῆστε με, κύριοί μου...(24/2/21)
Δ-2.8, ἡ ὑπόδικος ἀνθρωπότης ... (17/2/21)
Δ-2.6, σήμερα εἶναι ἡ τελευταία... (17/2/21)
Δ-2.2, στό τέλος τῆς ζωῆς σου ἄφ... (17/2/21)
Δ-1.26, Ντροπιασμένος γιά τήν ... (10/2/21)
Δ-1.25, καί τῶν δύο ἡ μετάνοια ... (10/2/21)
Δ-1.22, Πονῶ, Χριστέ μου, γιατί ... (3/2/21)
Δ-1.15, Ἤρθε τό περιστέρι, Ἀββᾶ ... (3/2/21)
Δ-1.14, νά κλαίη ὥσπου νά τόν εὕρ... (27/1/21)
Δ-1.13, τό δωμάτιο αὐτό εἶναι σιδη... (27/1/21)
Δ-1.11, Λούσασθε καί καθαροί γίν... (20/1/21)
Δ-1.10, Ὑπάρχει τάχα τώρα σωτηρία...(13/1/21)
Δ-1.8, Ἔτσι οἱ δαίμονες ἔφυγαν νικημέν...(6/1/21)
Δ-1.7, ὁ Θεός δέχτηκε τή μετάνοια...(6/1/21)